Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Доставка на кабели и проводници"

"Доставка на кабели и проводници"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

"Доставка на кабели и проводници" 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (475 КB).

 

 

Отваряне на цени (качено 30.12.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (55KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол  от заседания на комисията /к. 13.01.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,06 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 13.01.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (129 КВ).

 

 

Договори: №27/06.02.17г., №30/15.02.17г.за изпълнение на поръчката  /к. 20.02.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,55 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (211 КВ).

 

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 07.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (139 КВ).

 


Полезни връзки