Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА


                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :

Конкурс № 1 : Павилион  с обща площ от 2 кв.м.,  находящ   се  на   първа тролейбусна спирка №9 - “Борово”
•     Първоначална месечна наемна цена : 61 (шестдесет и един)  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 2 : Модулна клетка  с обща площ от 15 кв.м, находяща   се в тролейбусното ухо на ТБ №9 – “Борово”
•    Първоначална месечна наемна цена : 230 (двеста и тридесет )  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 3 : Отдаване под наем на площи 3 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения , както следва:

                Адм.сграда трамв.депо “Банишора”          -      1 автомат;
                Адм.сграда в поделение “Трамкар”           -      1 автомат;
                Ремонтно хале в поделение “Трамкар”     -      1 автомат

•    Първоначална месечна наемна цена :  
               Адм.сграда трамв.депо “Банишора”          -      190.00 лв.;
               Адм.сграда в поделение “Трамкар”           -        75.00 лв.;
               Ремонтно хале в поделение “Трамкар”     -      190.00 лв.

Конкурс № 4  : Павилион тип шестограм  , с обща площ от 28 кв.м.,  находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”
•    Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 5 : Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”    
•    Първоначална месечна наемна цена : 82 (осемдесет и два)  лв. без  вкл.ДДС
               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 16.02.2017 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до   16.02.2017 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки