"Доставка на инструменти"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

"Доставка на ИНСТРУМЕНТИ"
  
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

 

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 02.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (90 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 06.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (97 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 09.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (146 KB).

 

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 12.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (101 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (к. 12.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (86 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (качено 07.12.2017):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,84 MB).

 

Отваряне на цени (к. 22.01.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (54 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5 и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 27.02.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (9,49 МB)

 

 

Решение за класиране  (к. 27.02.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (448 KB)

 

 

 

Договори:  №СЕ-44/30.03.18г.,СЕ-45/30.03.18г.; СЕ-47/30.03.18г.; СЕ-50/04.04.18г.,; СЕ-51/04.04.18г.; №СЕ-53/05.04.18г. за изпълнение на поръчката  /к. 25.04.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,59 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 25.04.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (282 КВ).

 

 


Полезни връзки