Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на метални изделия”

“Доставка на метални изделия”

Е-мейл Печат

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

“Доставка на метални изделия”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (1,03 МБ)

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 08.01.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (536 KB).

 

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 08.01.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (106 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 11.01.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (99 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (качено 17.04.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,33 MB).

 

 

Отваряне на цени (к. 22.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (52 KB)

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и 5 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 11.06.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (4,52  MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.06.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (222 КB)

 

 

 

Договори:  №СЕ-97/13.07.18г., СЕ-101 и СЕ-103/09.08.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 13.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,04 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 13.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (264 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-105/17.08.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 03.09.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (475 КВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 03.09.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 КВ).

 

 


Полезни връзки