Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки"

"Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки"

Е-мейл Печат

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под.''Трансенерго и РП''
  обявява
oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки"

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (766 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:  /к.27.03.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (176 KB).

 

 

 

Отваряне на цени (к. 12.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (188 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 15.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,93 МB)

 

 

Решение за класиране  (к. 15.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (205 KB)

 

 

Договор:  №СЕТЕОП-6/30.05.18г, за изпълнение на поръчката  /к. 12.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,92 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (197 КВ).

 

 

 


Полезни връзки