Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”

“Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

“Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,09 MB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 02.07.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (332 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (к. 09.10.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4,44 MB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 21.01.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (52 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 08.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (11,9  MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 08.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (441 КB)

 

 

 

 На основание чл. 200, ал. 1 от ЗОП  в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № K3K-205/26.02.2019 г. във връзка с постъпила жалба от "Техноеуропа" ЕООД  срещу Решение № 61, т.2/06.02.2019 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Електротранспорт" ЕАД, за определяне на изпълнител в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лакобояджийски материали и консумативи за тях".

 

 

Съобщение до "Керамик Лукс" ЕООД относно решение за класиране : /к. 20.03.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (564 КВ).

 

 

Договори: № CE-89/06.08.2019г., № CE-95/15.08.2019г., № CE-96/15.08.2019г., № CE-101/30.08.2019г. за изпълнение на поръчката (к.04.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат 3,76 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.04.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (297 KB).

 

 

 

 


Полезни връзки