Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“

“Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (7,44 MB).

 

 

 

EEDOP за доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S:

 

Изтегли документацията в RAR формат

EEDOP за доставка на рез. части
RAR формат (85 КB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к.10.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (165КВ).

 

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (к. 30.10.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,08 MB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 15.01.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (53 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и доклад  от заседанията на комисията  (к. 22.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи комисия (11,7  MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 22.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (1,42 МB)

 

 

 

Договори: № CE -51,52,53 /08.05.2019г., Договор: № CE -54/ 10.05.2019г., Договори: № CE -61 и 62/ 30.05.2019г., Договор: № CE -66/ 31.05.2019г.,  за изпълнение на поръчката (к.12.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,54 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.12.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (847 KB).

 

Обявление за изпълнена поръчка (к.09.04.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (410 KB).

 

 

 

 

 


Полезни връзки