Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
ОБЯВЯВА

          Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
          на :

1.    Конкурс № 13
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
2.    Конкурс № 14
    Модулни клетки  с обща площ 50 кв.м. , находящи   се в тролейбусното ухо на
    ТБ №9 – “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена : 730  (седемстотин и тридесет ) лв. без  вкл.ДДС ;
3.    Конкурс № 15
    Терен, 200 кв.м., находящ се в гр.София, район “Надежда”, ул.”Илиенско шосе” – ТИС “Военна рампа”, в регулация.
·    Първоначална месечна наемна цена : 400 (четиристотин) лв. без  вкл.ДДС ;
4.   Конкурс № 16
              Модулни клетки   3 броя (№№ 1, 3 и 4 по приложената схема) с обща площ от 195 кв.м., находящи  се  на   територията на трамвайно депо “Красна поляна””
·    Първоначална месечна наемна цена : 685 (шестотин осемдесет и пет) лв. без  вкл.ДДС;
5.   Конкурс № 17
      Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка  
    ТМ.№№11,12 – “Илиянци”.
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 25.11.2019 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  25.11.2019  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 26.11.2019 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                         www.elektrotransportsf.com                    
                                                                    e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки