Начало | Конкурси | Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
               на :
1.    Конкурс № 1
Павилион лека конструкция (етернит), представляващ    помещениe  с обща площ от 2 кв.м., захранен с ток и вода, находящ   се  на   първа тролейбусна спирка №9 - “Борово”  
·    Първоначална месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лв. без  вкл.ДДС;
2.    Конкурс № 2
 Модулна клетка  с обща площ 15 кв.м.,захранена с ток, находяща   се в тролейбусното ухо на  ТБ №9 – “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена : 230 (двеста и тридесет) лв. без  вкл.ДДС
3.    Конкурс № 3
Отдаване под наем на площи 3 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения, както следва:
·    Първоначална месечна наемна цена :  
1.    Адм.сграда трамв.депо “Банишора”   -      200.00 (двеста) лв. без вкл.ДДС;
2.    Адм.сграда в поделение “Трамкар”   -  80.00 (осемдесет) лв. без вкл.ДДС;
3.    Ремонтно хале в поделение “Трамкар”-   200.00 (двеста) лв. без вкл.ДДС;    
4.   Конкурс № 4
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
5.   Конкурс № 5
  Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС .

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването u за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 27.02.2020 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  27.02.2020 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 28.02.2020 г., 11 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки