Начало | Category Blog | Предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат ПДФ
Информация за предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Реконструкцията и модернизацията на ТИС „Юнак” ще се извърши по Договор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, сключен между „Столичен електротранспорт” ЕАД  и “Старт инженеринг” АД, в тясно сътрудничество със „Сименс Мобилити” ЕООД и „Калистратов груп” ООД.
Договорът е на обща стойност 12 050 677,61 лева  (без ДДС) и включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, доставка на електрическо оборудване за токоизправителните станции и строително-монтажни работи.
Токоизправителните станции (ТИС) са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Те преобразуват трифазното напрежение 10kV или 20 kV ; 50 Hz, подавано от електроразпределителните дружества, в постоянно напрежение с номинална стойност 660V, необходимо за захранване на тяговите консуматори – трамвай, тролейбуси и електробуси.
Предвидените за реконструкция и модернизация 3 ТИС „Юнак”, ТИС „Веслец” и ТИС „Слатина” са с морално и физически остарели съоръжения на възраст над 50 години, които ще бъдат подменени с ново, най-съвременно оборудване. Тези станции захранват контактната мрежа в големи райони на столицата, в които е предвидено да бъдат изградени нови зарядни станции за електробуси, т.е. необходимо е да се осигури и допълнителна мощност.
ТИС „Юнак” е построена през 1932 г. за захранване с електроенергия на трамвайната контактна мрежа на град София, като първоначално е била оборудвана с мотор-генераторни групи 400 kW на швейцарската фирма Oerlikon. През 1954 г. станцията е претърпяла преустройство, като са монтирани по-мощни и по-модерни за времето си съоръжения – чехословашки живачни токоизправители тип ČKD - 600 kW. Последната реконструкция на ТИС „Юнак” е извършена през 1971 г., когато е обновено цялото оборудване, като всички електрически съоръжения са подменени с източногермански, произведени от VEB Kombinat Berlin и живачните токоизправители са заменени със силициеви.
Реконструкцията и модернизацията на 3 броя токоизправителни станции е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектът е 100% финансиран по процедура №BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.
Предвижда се с настоящата реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции да се осигури надеждно и безаварийно захранване на съществуващите тролейбусни и новите електробусни линии, по които ще се движат новозакупените превозни средства по проекта, както и да се намалят експлоатационните разходи на дружеството.гр. София,
11.05.2022 г.

 

 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.11.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (137 KB).

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2022 12:02  

Полезни връзки