Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“Столичен електротранспорт” ЕАД   
                                                                        ОБЯВЯВА

                                                            

                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години

                                                              на :

 

1. Конкурс №  1

Помещение, лека конструкция, захранено с ток, с обща площ 23 кв.м., находящо се на посл.спирка ТБ.№ 6,7 – ж.к.”Люлин”

·         Първоначална месечна наемна цена: 200.00 (двеста) лв. без  вкл.ДДС.

 • Депозит за участие 200.00(двеста) лв.     

 

2. Конкурс №  2

Част от сграда едноетажна, представляваща   две  помещения  и санитарен възел с обща площ от 48 кв.м., захранена с ток и вода, находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”

 • Първоначална месечна наемна цена: 740.00 (седемстотин  и четиридесет) лв. без  вкл.ДДС.
 • Депозит за участие 740.00 (седемстотин  и четиридесет) лв.     

 

3. Конкурс №  3

Павилион лека конструкция с обща площ от 60 кв.м., захранен с ток и вода, находящ   се  в двора на тролейбусно  депо “Надежда”

 • Първоначална месечна наемна цена: 265.00 (двеста  шестдесет и пет) лв. без  вкл.ДДС.
 • Депозит за участие 265.00 (двеста  шестдесет и пет) лв.     

           

4.      Конкурс № 4

Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30

 • Първоначална месечна наемна цена: 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.
 • Депозит за участие 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв.     

                  

                              5.  Конкурс № 5

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А

·         Първоначална месечна наемна цена:182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  

·         Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.

 

6.  Конкурс № 6

Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”

 • Първоначална месечна наемна цена:80 ( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС. 

·         Депозит за участие – 80 ( осемдесет) лв. 

 

 

7.   Конкурс № 7

Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”.

 • Първоначална месечна наемна цена: 52 ( петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС. 

·         Депозит за участие52 ( петдесет и два) лв.

 

                              8.  Конкурс № 8

Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.

 • Първоначална месечна наемна цена: 80 ( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.  
 • Депозит за участие – 80 ( осемдесет) лв.

 

       9. Конкурс № 9

 Авто-мото център, състоящ се от три клетки, офис и санитарен възел, захранен  с ток и   вода, с обща площ 223 кв.м.,  находящ   се  на ул.”Подп.Калитин”

 •  Първоначална месечна наемна цена: 1000.00 (хиляда  ) лв. без  вкл.ДДС.;
 •  Депозит за участие : 1000.00 (хиляда  ) лв.

 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 07.03.2024 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.

            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  07.03.2024 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

          Конкурсът ще се проведе на 11.03.2024 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0888 907827 

 eltransofia@gmail.com                   

 e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 

 


Полезни връзки