Тръжна процедура

Е-мейл Печат

Тръжна  процедура  за  Доставка  и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна  подстанция  и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни  подстанции

 

На 21.03.2011г. се подписа договор между „Столичен елетротранспорт”-ЕАД и „Сименс”-ЕООД за доставка на една мобилна токоизправителна станция (ТИС) и реконструкция на три броя стационарни ТИС. Финансирането на проекта е със заема от ЕБВР, отпуснат на „Столичен електротранспорт”-ЕАД през 2008г.

                Документацията на процедурата е по правилата на ЕБВР и е одобрена от СОС.

 

Ззакупени са 9 (девет) комплекта тръжна документация, подадени са  4 (четири) броя оферти от следните Кандидати: EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.; ABB Consortium; ELECTREN, S.A.; SIEMENS EOOD.

Всички действия по процедурата са съгласувани с ЕБВР,  в Комисита по провеждането и  участваха представители на  СОС  и СО.

 

Оценката на подадените оферти  е извършена в съответствие с изискванията на тръжната документация, като се премина през следните етапи:

-          предварителен преглед на офертите;

-          техническо оценяване на офертите;

-          финансово оценяване на офертите.

 

Извършено е следното класиране.

 

No.

Кандидат

Цена на офертата при отварянето и

с ДДС

Отговаря

ли на докум. изисквания

[да или не]

Обща преизчислена цена с ДДС [EUR]

Отговаря

ли на техн. изисквания [да или не]

Кла-сира-не

1

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.

EUR 5.394.086,34

и

BGN 1.054.542,74

НЕ

6.137.082,68

НЕ

2

2

ABB Consortium (ABB Bulgaria Ltd. and ABB Switzerland Ltd.)

CHF 5.251.871,25

и

EUR 1.911.049,62

и

BGN 1.753.523,69

ДА

 

 

6.625.469,65

 

 

ДА

3

3

ELECTREN, S.A.

EUR 8.337.989,21

ДА

8.337.989,20

ДА

4

4

SIEMENS EOOD

EUR 5.479.959,44

и

BGN 1.234.748,36

ДА

6.111.276,25

ДА

1

 

 

Реконструкцията на станциите е първи етап от модернизацията на инфраструктурата на дружеството и в частност токоизправителните станции ( общо 24 на брой).

 

Очакваните ефекти са:

- икономия на ел.енергия;

- повишавене на сигурността на ескпоатационни персонал;

- повишаване на безаварийността на ел.транспорт ( чрез повишаване на сигурността на захранване на енергийната система) и др.

 

 

22.03.2011г.

 

Полезни връзки