Начало | История
История

През 1952 г. СП  "Градски пътнически транспорт" се разделя на две предприятия: СП  "Софийски автотранспорт" и СП "Софийски градски електротранспорт". В 1956 г. дейността по ремонта на трамваите и тролейбусите се поема от СП "Софийски градски електротранспорт". През 1959 г. експлоатационните транспортни предприятия се обединяват под наименованието СП "Градски пътнически транспорт", а от 01.07.1964 г. "Електротранспорт" се обособява като клон 1 на Стопанско предприятие "Градски транспорт".

С вливането на 13 общински фирми и търговски дружества, обсужващи масовия градски транспорт, през 1993 г. е регистрирана "Столична компания за градски транспорт (СКГТ)" ООД. През 1996 г. в "СКГТ" ЕООД се влива завода за производство и ремонт на трамвайни мотриси - "Трамкар" ЕООД.

През 1998 г. на основание решение на Столичен общински съвет, поделения "Трамваен транспорт", "Тролейбусен транспорт" и "Трансенерго" се обединяват в акционерно дружество "СКГТ-Електротранспорт" ЕАД. През 2002 г. е вписана промяна на наименованието на дружеството, както следва: "Столичен електротранспорт" ЕАД. В състава на "Столичен електротранспорт" ЕАД са включени три трамвайни депа: “Банишора”, “Красна поляна”, “Искър”, две тролейбусни депа: "Искър" и "Надежда", поделение "Трансенерго и релсов път".

В края на 2008 г. "Трамкар" ЕАД се влива в "Столичен електротранспорт" ЕАД и към момента е със статут на поделение.

Допълнителни исторически факти за трамвайния и тролейбусния транспорт на Столицата, както и за поделенията на "Столичен електротранспорт" ЕАД можете да видите тук:

 

Полезни връзки