Начало | Нормативна уредба

Нормативна уредба

Нормативни документи и разпоредби:

Изтегли текста на наредбата...

Политика на ръководството по управление на качеството
(702 КВ)

 

Изтегли текста на наредбата...

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

(175 KB)

Изтегли текста на наредбата...

Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт
на територията на Столична община.

(281 KB)

Изтегли текста на наредбата...

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт
на територията на Столична община -- 21.11.2013 г.

(449 KB)

Изтегли текста на наредбата...

 Правила за работа на ватмана в „Столичен електротранспорт" ЕАД - София
(4965 КВ)

 

Изтегли текста на наредбата...

 Правила за работа на водачана тролейбус в „Столичен електротранспорт" ЕАД - София
(4029 КВ)

 

 Изтегли текста на наредбата...Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на
територията на Столична община

(186 КВ)

 
Изтегли текста на наредбата...Кодекс за етично поведение на водача
(2257 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Етичен кодекс на служителите и работниците в „Столичен електротранспорт" ЕАД - София
(2726 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Договор за обществен превоз на пътници
(14076 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Допълнително споразумение към договор за обществен превоз на пътници
(367 КВ)

 


Изтегли текста на наредбата...Политика на Ръководството по управление на качеството за поделение Трамкар
(928 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път
(9135 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Общи технически изисквания за контактна мрежа за градски ел.транспорт
(5013 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Правила за подържане на контaктни мрежи
(517 КВ)

 

 
Изтегли текста на наредбата...Правила за подържане на  кабелни линии
(318 КВ)

 

 


 

 

 За повече информация посетете сайта на Столичен общински съвет:
http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance.

 

 

Полезни връзки