Начало | Обучение
Обучение

Kурсове  за подготовка на  ватмани  и тролейбусни  водачи За нуждите на “Столичен Електротранспорт” ЕАД от водачи, отдел “Учебен” организира  провеждането на курсове за подготовка на ватмани и тролейбусни водачи - категории ТТБ и ТТМ, с разрешително номер 1927 от 26.10.2007 г.

След успешното завършване на курса, кандидатите  се явяват на изпит пред Изпълнителна агенция “Автомобилна  администрация” и получават съответната правоспособност:

 
Категория Т-ТБ
 
Категория Т-ТМ

 категория ТТБ

 категория ТТМ

Обучават се толкова хора, колкото са необходими в дадения момент, за да попълнят свободните работни места. Курсовете не са регулярни и се организират и провеждат по решение на ръководството на предприятието.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са физически и психически здрави;
  • Да имат навършени 21 години, но не повече от  40 години;
  • Да  имат завършено минимум средно образование /по възможност  електротехническо/;
  • Желателно е да имат  свидетелство за управление кат.”D” /за тролейбусните водачи това условие е задължително/;
  • Ако са водачи, да нямат нарушения на ЗДП, както и да не са лишавани  от правоуправление за алкохол;
  • Да не са осъждани.

След провеждане на интервю с всеки кандидат се определят хората, които ще бъдат включени в съответния курс за обучение. Повече информация можете да получите на тел.: (02) 81-32-378.

 

Полезни връзки