Начало | Архив 2009 г.
Архив обществени поръчки 2009 г.

Доставка на асфалтобетон

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Доставка на асфалтобетон”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (98 KB).

 

“Столичен електротранспорт" ЕАД, под."Трансенерго и РП" уведомява участниците, че удължава срока за подаване на оферти за участие в малка обществена поръчка за: “Доставка на асфалтобетон” както следва:
-Срок за получаване на документация за участие –28.08.2009год. до 16,00ч.
-Срок за получаване на офертите- 31.08.2009г. до 16,00ч.
- Условия за отваряне на офертите- 01.09.2009г. в 14,00ч.

 

 

Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за  трамвайни стрелки”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (99 KB).

 

Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (82 KB).

 

Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

“Доставка на  консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (285 KB).

 

Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел

“Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (85 KB).

 


Страница 5 от 8


Полезни връзки