Фирмени новини

Официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак””

Е-мейл Печат
П О К А Н А

за официална церемония „Първа копка“
проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””Уважаеми дами и господа,
„Столичен електротранспорт” ЕАД има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак”” по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””

Събитието ще се проведе на 11-ти май /сряда/ 2022 г., от 11:00 часа, на адрес: бул. „Драган Цанков №3“, парк „Борисова градина” (срещу сградите на БНР и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”).
 
 
 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.10.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (120 KB).

 

Събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 03 и 05 Май 2022г. от 8,30 до 10,00ч. и от 12,30 до 14,30ч.,  ще се проведе събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/, отговарящи на следните условия, следва да носят със себе си:

              -навършили 21 години и не повече от 50 години;

             -копие от диплом за завършено най-малко средно образование;

           -служебна бележка от КАТ за извършени нарушения на ЗДвП и отнети точки от контролния талон;

-свидетелство за управление на МПС най-малко „В“;

-химикалка.

Събеседването ще се проведе в сградата на управлението на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, ул. Подполковник Калитин №30, кв. Банишора от инж. Иво Василев – Заместник директор по Експлоатационните въпроси.

                                                                       

                                                  „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

Нов договор за 25 нови нископодови трамваи по оперативна програма "Околна среда"

Е-мейл Печат

 

 


 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 29.11.2021г. И 13.12.2021г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  29.11.2021г.  И 13.12.2021г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
         Кандидатите да са на възраст до 55г., физически и психически здрави и без ТЕЛК.

     В 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Покана за официално събитие

Е-мейл Печат

 

 

 


Страница 4 от 33

Полезни връзки