Фирмени новини

Курс II за Водачи на трамвайна мотриса

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ'' ЕАД
 
 
Курс II за Водачи на трамвайна мотриса
Начало 27.06.2022г.


Даниел Василев Миланов    
Владислав Владиев Ванков    
Даниел Куманов Ненов    
Любияна Любчова Витанова    
Пламен Григоров Вълчев    
Александрина Даниелова Цончева    
Емил Даньов Петров        
Даниела Страшимирова Димитрова    
Антонио Стефанов Стефанов    
Ивайло Емилов Цеков    
Костадин Лазаров Златанов    
Иван Петков Станчев    
Стефан Стефанов Спасов    
Иван Стоянов Пулевски    
Красимир Красимиров Истатков    
Кирил Георгиев Лозанов    Одобрените лица да се явят в 8.30 на 27.06.2022г., в Трамвайно депо „Банишора“ /ул.Подполковник Калитин 30/ и да си носят:
-Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници;
-Диплома за Средно образование – оригинал;
-Лична карта;
-Книжка и талон към нея;
-Минимум 300.00 лв, ако не подписват договор за 5 години.
 

Предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Информация за предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Реконструкцията и модернизацията на ТИС „Юнак” ще се извърши по Договор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, сключен между „Столичен електротранспорт” ЕАД  и “Старт инженеринг” АД, в тясно сътрудничество със „Сименс Мобилити” ЕООД и „Калистратов груп” ООД.
Договорът е на обща стойност 12 050 677,61 лева  (без ДДС) и включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, доставка на електрическо оборудване за токоизправителните станции и строително-монтажни работи.
Токоизправителните станции (ТИС) са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Те преобразуват трифазното напрежение 10kV или 20 kV ; 50 Hz, подавано от електроразпределителните дружества, в постоянно напрежение с номинална стойност 660V, необходимо за захранване на тяговите консуматори – трамвай, тролейбуси и електробуси.
Предвидените за реконструкция и модернизация 3 ТИС „Юнак”, ТИС „Веслец” и ТИС „Слатина” са с морално и физически остарели съоръжения на възраст над 50 години, които ще бъдат подменени с ново, най-съвременно оборудване. Тези станции захранват контактната мрежа в големи райони на столицата, в които е предвидено да бъдат изградени нови зарядни станции за електробуси, т.е. необходимо е да се осигури и допълнителна мощност.
ТИС „Юнак” е построена през 1932 г. за захранване с електроенергия на трамвайната контактна мрежа на град София, като първоначално е била оборудвана с мотор-генераторни групи 400 kW на швейцарската фирма Oerlikon. През 1954 г. станцията е претърпяла преустройство, като са монтирани по-мощни и по-модерни за времето си съоръжения – чехословашки живачни токоизправители тип ČKD - 600 kW. Последната реконструкция на ТИС „Юнак” е извършена през 1971 г., когато е обновено цялото оборудване, като всички електрически съоръжения са подменени с източногермански, произведени от VEB Kombinat Berlin и живачните токоизправители са заменени със силициеви.
Реконструкцията и модернизацията на 3 броя токоизправителни станции е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектът е 100% финансиран по процедура №BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.
Предвижда се с настоящата реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции да се осигури надеждно и безаварийно захранване на съществуващите тролейбусни и новите електробусни линии, по които ще се движат новозакупените превозни средства по проекта, както и да се намалят експлоатационните разходи на дружеството.гр. София,
11.05.2022 г.

 

 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.11.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (137 KB).

 

Официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак””

Е-мейл Печат
П О К А Н А

за официална церемония „Първа копка“
проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””Уважаеми дами и господа,
„Столичен електротранспорт” ЕАД има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак”” по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””

Събитието ще се проведе на 11-ти май /сряда/ 2022 г., от 11:00 часа, на адрес: бул. „Драган Цанков №3“, парк „Борисова градина” (срещу сградите на БНР и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”).
 
 
 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.10.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (120 KB).

 

Събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 03 и 05 Май 2022г. от 8,30 до 10,00ч. и от 12,30 до 14,30ч.,  ще се проведе събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/, отговарящи на следните условия, следва да носят със себе си:

              -навършили 21 години и не повече от 50 години;

             -копие от диплом за завършено най-малко средно образование;

           -служебна бележка от КАТ за извършени нарушения на ЗДвП и отнети точки от контролния талон;

-свидетелство за управление на МПС най-малко „В“;

-химикалка.

Събеседването ще се проведе в сградата на управлението на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, ул. Подполковник Калитин №30, кв. Банишора от инж. Иво Василев – Заместник директор по Експлоатационните въпроси.

                                                                       

                                                  „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

Нов договор за 25 нови нископодови трамваи по оперативна програма "Околна среда"

Е-мейл Печат

 

 


 


Страница 4 от 33

Полезни връзки