Начало | Новини
Последни новини

Покана за официално събитие

Е-мейл Печат

 

 

 

Стартира изграждане на релсов път на площад Македония

Е-мейл Печат

 

в-к "Телеграф"

08.07.2021 г., стр. 15

 

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ФАЗА II“

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-C03/12.02.2021r., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община

 

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ НА ПЛОЩАД МАКЕДОНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯТА Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-фАЗА II“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 г.

Започна изграждането на релсовия път в обособеното трасе по бул. „Македония“. Конструкцията на горното строене на релсовия път в този участък е безбаластов релсов път, съставен от релси, скрепителна система, шумо и вибро изолиращи елементи и конструктивна стоманобетонна конструкция плоча/греди.

Проектът предвижда бул. „Македония“ да се превърне в линеен парк, като релсовия път се запазва в центъра, ще бъде с тревно покритие за създаване на т.нар. „зелен трамвай“.

Ще бъдат обособени две зони за пешеходно преминаване през релсовия път, кореспондиращи на ул. „Ивайло“ и ул. „20 април“. Паркирането е решено успоредно в локалното платно за движение. Проектът предвижда също и изграждането на двупосочна велоалея в северната разделителна зона на линейния парк. В габарита между релсовия път и локалните платна ще са разположени и две пешеходни алеи с озеленяване и зони за отдих.

От 20.06.2021 г. стартира и втори подетап на строителството по ул. „Алабин“ и бул. „Македония“. Затворено е северното локално платно на бул. „Македония“ и участъка от бул. „Христо Ботев“ до ухо „Съдебна палата“, като ул. „Лавеле“ на този етап остава свободна за преминаване. Осигурени са обходни маршрути. Променен е маршрутът на временната заместваща автобусна линия, а за живущите в района е осигурено паркиране в съседните под-зони. Ще се извършат демонтажни работи, изкопи и насипи в северното локално платно, пренареждане на па-важната настилка.

Ремонтът по ул. „Алабин“ стартира с демонтажни работи и ще се следва графика на строителството. Тротоарите на този етап ще останат свободни за преминаване, като ще се работи само по релсов път.

Проект „Интегриран столичен градски транспорт -фаза II” е на обща стойност 115 240 113,94 лв., от които 84 126 726,93 лв. Европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 21.02.2018 г. и ще приключи на 21.11.2023 г.

Главна цел на проекта: Подобряване на системата на градския транспорт чрез осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на София.

Неудобствата по време на ремонтните дейности са временни. След тяхното приключване столичани и гостите на София ще се радват на удобен и бърз градски транспорт и обновена градска среда.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООА и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014 - 2020.

 

 

 

в-к "Монитор"

08.07.2021 г., стр. 3

 

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ФАЗА II“

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-C03/12.02.2021r., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община

 

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ НА ПЛОЩАД МАКЕДОНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯТА Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-фАЗА II“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 г.

Започна изграждането на релсовия път в обособеното трасе по бул. „Македония“. Конструкцията на горното строене на релсовия път в този участък е безбаластов релсов път, съставен от релси, скрепителна система, шумо и вибро изолиращи елементи и конструктивна стоманобетонна конструкция плоча/греди.

Проектът предвижда бул. „Македония“ да се превърне в линеен парк, като релсовия път се запазва в центъра, ще бъде с тревно покритие за създаване на т.нар. „зелен трамвай“.

Ще бъдат обособени две зони за пешеходно преминаване през релсовия път, кореспондиращи на ул. „Ивайло“ и ул. „20 април“. Паркирането е решено успоредно в локалното платно за движение. Проектът предвижда също и изграждането на двупосочна велоалея в северната разделителна зона на линейния парк. В габарита между релсовия път и локалните платна ще са разположени и две пешеходни алеи с озеленяване и зони за отдих.

От 20.06.2021 г. стартира и втори подетап на строителството по ул. „Алабин“ и бул. „Македония“. Затворено е северното локално платно на бул. „Македония“ и участъка от бул. „Христо Ботев“ до ухо „Съдебна палата“, като ул. „Лавеле“ на този етап остава свободна за преминаване. Осигурени са обходни маршрути. Променен е маршрутът на временната заместваща автобусна линия, а за живущите в района е осигурено паркиране в съседните под-зони. Ще се извършат демонтажни работи, изкопи и насипи в северното локално платно, пренареждане на па-важната настилка.

Ремонтът по ул. „Алабин“ стартира с демонтажни работи и ще се следва графика на строителството. Тротоарите на този етап ще останат свободни за преминаване, като ще се работи само по релсов път.

Проект „Интегриран столичен градски транспорт -фаза II” е на обща стойност 115 240 113,94 лв., от които 84 126 726,93 лв. Европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 21.02.2018 г. и ще приключи на 21.11.2023 г.

Главна цел на проекта: Подобряване на системата на градския транспорт чрез осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на София.

Неудобствата по време на ремонтните дейности са временни. След тяхното приключване столичани и гостите на София ще се радват на удобен и бърз градски транспорт и обновена градска среда.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООА и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014 - 2020.

 

 

Обновиха на 100% тролейбусите в София

Е-мейл Печат

www.dnes.dir.bg

07.07.2021г.

 

Обновиха на 100% тролейбусите в София

 

Тролейбусите в столицата са обновени на 100 процента. Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с директора на "Столичен електротранспорт" Евгений Ганчев представиха последния от доставката на трийсет нови тролейбуса, които вече се движат в града.

Всичките 30 тролейбуса обслужват линии с номера 1,9,6 и 7. Производителят е "Шкода Електрик". Тролейбусите са познати на столичани и доказаха през годините своята надеждност. Те отговорят на всички европейски стандарти, климатизирани са, имат тригодишна гаранция. Доставени са по ОП "Околна среда" по мярката за подобряване на качеството на въздуха, каза кметът Фандъкова.

Старите тролейбуси ще останат в резерв в гаражите, за да може при необходимост да се използват. С тези усилия и със строителството на метрото искаме повече хора да ползват градски транспорт, подчерта столичният кмет.

Кметът Фандъкова обяви, че се очаква до края на годината в движение да бъдат пуснати и трийсет електробуса, отново по ОП "Околна среда".

 

 

www.actualno.com

07.07.2021г.

 

От днес тролейбусният транспорт в София е напълно обновен

От днес тролейбусният транспорт в София е напълно обновен, съобщават от Столична община. В експлоатация ще бъде пуснат последният от общо 30 тройлебуса "Шкода", доставени и финансирани по оперативна програма "Околна среда". Новите возила се движат частично по линии 1, 6, 7 и 9.

Превозните средства са 18-метрови, климитизирани, нископодови и с платформа за детски колички и трудноподвижни хора. Разполагат с видеонаблюдение, стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Системата им за автономно придвижване е с акумулаторни батерии и осигурява минимум 5 километра пробег без контактна мрежа. Новите превозни средства са производство на чешката компания „Шкода Електрик“ АД. Доставката на 30-те тролейбуса е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

 

 

 

в-к "Телеграф"

08.07.2021 г., стр. 14

 

София спря старите тролеи

 

Всички стари тролеи в София вече са подменени.

Това съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова, след като вчера бе пуснат в движение последният от закупените 30 нови тролейбуса, които вече се движат по линии 1,9, 6 и 7. „С тях завършихме подмяната на всички тролеи, които са ежедневно на линия.

Производител е „Шкода електрик“, чийто тролеи се доказаха като надеждни и комфортни за пътниците -климатизирани и с нисък под за хората със затруднения в придвижването. До края на година ще пуснем на линия и още 30 електробуса“, посочи Фандъкова.

 

 

 

в-к "Монитор"

08.07.2021 г., стр. 5

 

ОКОНЧАТЕЛНО

 

Тролеите „Икарус“ отидоха в историята

 

След над 30 години превоз на пътници из софийските улици тролеите „Икарус“ окончателно отиват в историята на града. Това се случи вчера, след като бе пуснат в движение последният от 30-те нови тролеи, които вече се движат по линии 1, 9, 6 и 7. С тях се завършва подмяната на всички тролеи, които са ежедневно на линия.

 „100 процента са обновени тролейбусите в София“, обяви кметът на града Йорданка Фандъкова при пускането на новото возило.

Производител на новите тролеи е „Шкода електрик“. Те са 18-метрови нископодови, климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижнихора. В тях има видеонаблюдение, стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи

хора. Системата им за автономно придвижване е с акумулаторни батерии и осигурява минимум 5 км пробег без контактна мрежа.

Така тролеите „Икарус“ отиват в историята шест години след пенсионирането на автобусите със същата марка. Първите тролеи „Икарус“ влизат в движение в София през 1987 г.

Фандъкова съобщи, че до края на годината ще бъдат пуснати в движение и още 30 електробуса. „Тролеите и електробусите са част от усилията ни за екологичен градски транспорт, за които имаме подкрепата на оперативна програма „Околна среда“ на Европейската комисия“, каза градоначалникът.

 

 

 

в-к "Труд"

08.07.2021 г., стр. 7

 

Столицата се сбогува с икарусите    

 

Само нови тролеи по улиците на София

 

Пуснаха в експлоатация и последната доставена машина за 123 пътници

 

Чакаме и електробуси

 

Тролейбусите, които са на линия в столицата, са обновени на 100 процента. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с директора на „Столичен електротранспорт“ Евгений Ганчев представи и последния от доставката на 30 нови тролейбуса, които вече се движат в града. Така столицата се сбогува с емблематичните икаруси, първият от които тръгва из града преди 80 г. Сега новите машини обслужват линии с номера 1, 9, 6 и 7. Производителят е „Шкода Електрик“. Тролейбусите са познати на столичани и доказаха през годините своята надеждност. Те отговорят на всички европейски стандарти и имат тригодишна гаранция. Доставката на всички 30 осемнадесетметрови съчленени возила беше завършена през юни. Първите тролейбуси от тази серийна поръчка се появиха по улиците на София още през март.

Те имат тягови батерии, така че да се движат из столицата и на места, където липсва въздушна контактна мрежа за тролеи. Побират до 123 пътници. Превозните средства са оборудвани модерно и комфортно - например с усъвършенствана диагностична система с дистанционно предаване на данни, информационна система за пътниците и климатична система. Доставени са по ОП „Околна среда“ по мярката за подобряване на качеството на въздуха, припомни кметът Фандъкова.

Старите тролейбуси ще останат в резерв в гаражите, за да може при необходимост да се използват. С тези усилия и със строителството на метрото искаме повече хора да ползват градски транспорт, подчерта столичният кмет.

Тя обяви още, че се очаква до края на годината в движение да бъдат пуснати и 30 електробуса, отново по ОП „Околна среда“.

 

 

Празничен ретро трамвай ще се движи на 1 юни

Е-мейл Печат
Празничен ретро трамвай ще се движи на 1 юни по маршрут: пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - пл. Македония - ул. Алабин - ул Граф Игнатиев - пл. Журналист - ул. Граф Игнатиев - бул. Мария Луиза - Централна гара - бул. Хр. Ботев - пл Възраждане. Трамваят ще тръгва в 11.00 и 12.00 часа от пл. Възраждане. Инициативата е на Столичен електротранспорт ЕАД и представителството на ПЕСА в България.
 

Билетчето в София за 30 минути или час, броят прекачвания без лимит

Е-мейл Печат
в-к "24 часа"
11.05.2021 г., стр. 4

Билетчето в София за 30 минути или час, броят прекачвания без лимит

От днес пътуването се плаща и с банкова картаБилетът за пътуване с градски транспорт в София да важи за определено време, през което да има неограничен брой прекачвания на всички видове превозни средства.
Това предложение за нова методика за таксуване в градския транспорт ще внесе Центърът за градска мобилност за обсъждане в Столичния общински съвет следващия понеделник.
Предлагаме два варианта - билет за 30 мин и билет за 60 мин. Окончателното решение трябва да вземат общинските съветници, обясни шефът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев.
В понеделник той показа новите пластики на картите за пътуване, които дават възможност за
онлайн зареждане
през уеб портала на ЦГМ -webportal.sofiatraffic.bg. „Тази опция ще е активна от днес. Също така от вторник стартира и възможност за безконтактното разплащане с дебитни или кредитни карти в наземния градски транспорт“, съобщи Дилчев.
Всеки с изтичаща карта за пътуване може да я подмени с нова в пунктовете на ЦГМ за продажба на превозни документи.
 „Старите пластики са валидни, не е необходимо хората да ходят и да ги сменят
Този процес на подмяна ще продължи една година. Старите карти обаче няма да може да се зареждат онлайн. При получаване на новата пластика се създава профил с телефон и имейл. След това притежателят на картата трябва да си направи профил в системата със същия телефон и имейл, за да се регистрира. Така картата автоматично ще бъде добавена във вашия електронен портфейл. Може да
започнете и обратно - първо на сайта да създадете профил, а след това в пункт на ЦГМ само да продиктувате имейл или телефон и да получите новата карта. Освен това с новата система ще може да се изпращат напомнителни съобщения, че наближава времето, в което картата ви за пътуване изтича“, уточни Дилчев.
От пускането на единичния електронен билет за пътуване - в края на февруари, през приложението mpass са купени около 100 000 еднократни билета и близо 67 000 дневни карти за пътуване. Тази възможност също е част от новата тикет система за пътуване в градския транспорт. Тя струва 83 млн. лв,, като сумата ще се изплаща на части до 2028 г.
До няколко месеца новите опции за пътуване с наземния транспорт ще бъдат въведени и в метрото. Дилчев уточни, че е избързано с пускането им за наземния транспорт заради пандемията и периода, в който водачите не продаваха билети.
Част от новата тикет система е и видеонаблюдението, което също работи от няколко месеца. Отчитаме намаление на инцидентите в градския транспорт, а при вандалски прояви нарушителите се установяват за ден-два, увери Дилчев.в-к "Телеграф"
11.05.2021г., стр.5

Старите документи валидни още една година

Билетчето в София за 30 и 60 минути

Представиха новата карта, зареждаме я в нетаБилетчето за еднократно пътуване в градския транспорт на София да има времетраене половин или един час по избор на пътника.
Това ще предложи Центъра за градска мобилност на Столичния общински съвет във връзка с въвеждането на новата електронна система за таксуване в градския транспорт. Времетраенето ще се отчита от момента на валидиране на електронния билет в превозното средство.
Оттам нататък в рамките на времето пътникът ще може да сменя превозните средства неограничен брой пъти. Цената на двата вида билети тепърва ще се уточнява от общинските съветници.
Пластика
Това стана ясно вчера при представянето на новите карти за градския транспорт, които ще могат да се зареждат в интернет от днес. Това ще става през уеб портала на ЦГМ. „Старите карти за пътуване, ще са валидни, но няма да може да се зареждат онлайн. Всеки, на когото картата му за пътуване изтича, може да я подмени с нова пластика“, обясни шефът на ЦГМ Димитър Дилчев.
Модернизация
„При получаване на новата пластика се създава профил с телефон и имейл. След това притежателят на картата трябва да си направи профил в системата със същия телефон и имейл, за да се регистрира. Така картата му автоматично ще бъде добавена във неговия портфейл”, обясни Дилчев.
Новата система ще изпраща напомняния, че кредитът в картата за пътуване изтича. До няколко месеца новите опции за пътуване с наземния транспорт ще бъдат въведени и в метрото. Шефът на ЦГМ отчете, че от пускането на възможността да се закупи еднократен билет за пътуване онлайн през февруари са продадени 100 000 документа. Дневните карти закупени онлайн пък са близо 67 хиляди.
 


Страница 6 от 142

Архив новини


Полезни връзки